ODCISK

Ratisbona Zeitarbeit GmbH
Prüfeninger Schloßstraße 73 f
93051 Regensburg

Dyrektor zarzadzajacy: Dipl.-Betriebswirt (FH) Norbert Meier, Adam Franz
Siedziba firmy: 93051 Regensburg

Wlaściwy organ nadzorczy:

Bundesagentur für Arbeit
Regionaldirektion Bayern

Regensburger Straße 100
90478 Nürnberg

Handelsregister: HRB 5603
Registergericht Regensburg

Finanzamt Regensburg
USt-IdNr. 162808707

Telefon:  09 41 – 28 07 86 0     Fax:  09 41 – 28 07 86 10

1. TREŚĆ OFERTY INTERNETOWEJ
Autor zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność
lub jakość dostarczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora
które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie informacji
lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub wykorzystanie nieprawidłowych lub niepełnych informacji są
i niepełnej informacji są zasadniczo wykluczone,
lub rażące zaniedbanie ze strony autora można udowodnić.
zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie
części stron lub całości publikacji bez osobnego ogłoszenia.
części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami może zostać rozszerzona, zmieniona lub częściowo lub całkowicie usunięta przez autora bez uprzedniego powiadomienia.

2. ODNIESIENIA I LINKI
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linków“),
które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności byłoby
odpowiedzialność wchodziłaby w życie tylko wtedy, gdy autorowi znana jest treść i możliwe jest
treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby autor
aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor oświadcza zatem.
że w momencie tworzenia linków, strony te były wolne od nielegalnych treści.
połączone strony były wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na
aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą linki.
strony połączone. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki.
wszystkich połączonych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Ten
oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w obrębie własnej sieci internetowej
linków i odnośników, a także do zewnętrznych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych,
fora dyskusyjne i listy mailingowe założone przez autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne, błędne lub niepełne
a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji.
za wykorzystanie lub niewykorzystanie takich informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi link.
dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie strona, która jedynie odsyła do
do danej publikacji poprzez linki.

3. PRAWO AUTORSKIE I PRAWO ZNAKÓW TOWAROWYCH
Autor stara się respektować prawa autorskie do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach,
dokumentów, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, a także do stosowania grafiki, dźwięku
dokumentów, sekwencji wideo i tekstów wytworzonych przez siebie lub do korzystania z wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów,
sekwencje wideo i teksty. Wszystkie znaki towarowe wymienione w
i ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom odpowiednich
przepisy obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawa własności poszczególnych zarejestrowanych
zarejestrowany właściciel. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich,
że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do publikowanych obiektów
stworzone przez samego autora pozostają wyłącznie w gestii autora stron. Wszelkie powielanie
lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych
publikacji elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. WAŻNOŚĆ PRAWNA NINIEJSZEGO ZASTRZEŻENIA
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo skierowani.
do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, już nie są lub nie są
sytuacja prawna nie powinna, już nie odpowiada lub nie odpowiada w całości, pozostałe części
pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swej treści i ważności.

DISCLAIMER:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

COPYRIGHT
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

OCHRONA DANYCH
Z reguły możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z WTYCZKI FACEBOOK (LIKE BUTTON)
Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to“ („Like“) na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka znajdziesz tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kiedy odwiedzasz nasze strony, pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka nawiązywane jest bezpośrednie połączenie za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to“ na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na facebooku pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc („Google“). Google Analytics używa „cookies“, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) dla Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z GOOGLE ADSENSE
Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc („Google“). Google AdSense wykorzystuje „cookies“, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które pomagają witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Google AdSense wykorzystuje również tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). Dzięki tym sygnałom nawigacyjnym można analizować informacje takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW dotyczące korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie łączy jednak adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi przez użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z GOOGLE +1
Gromadzenie i udostępnianie informacji:
Za pomocą przycisku Google +1 możesz publikować informacje na całym świecie. za pomocą przycisku Google +1 Ty i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje o tym, że dałeś +1 dla danej treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś, gdy kliknąłeś +1. Twoje +1s mogą być wyświetlane jako powiadomienia wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub w profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.
Google zapisuje informacje o Twoich działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych. Aby skorzystać z przycisku Google +1, należy posiadać widoczny globalnie, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę użytą przez użytkownika podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Cię.

Wykorzystanie zebranych informacji:
Oprócz zastosowań opisanych powyżej, podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności firmy Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z TWITTERA
Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet“, odwiedzane przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W trakcie tego procesu dane przekazywane są również do Twittera.

Pragniemy zaznaczyć, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych można zmienić na Twitterze w ustawieniach konta pod adresemhttp://twitter.com/account/settings.